Jogi nyilatkozat

Általános szerződési feltételek

A felhasználási feltételek érvényesek minden eladott árura és szolgáltatásra a SC MeiMall SRL. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül (a továbbiakban: MEIMALL.HU), a meimall.hu web áruházból.

A román állam által szabályozott jogi szerződés.

Ez a cikkely meghatároz minden szerződést, amely szerint az Eladó, MEIMALL.HU, átruház vagy ígéretet tesz arra hogy átruház bizonyos termékeket a fogyasztónak, valamint a fogyasztó kifizeti vagy ígéretet tesz ezen javak kifizetésére.

Ezen weboldal használata feltételezi a Felhasználási feltételek ismeretét és elfogadását

Az alábbi rendelkezések a MEIMALL.HU általános Szerződési Feltételei.

Abban az esetben, ha a szerződés megkötése előtt (rendelés ellenőrzése), szeretne egy bizonyos dátumot választani a kiszállításra, amely lényegesen fontos az Ön számára, vagy a megszokottnál rövidebb időn belül szeretné átvenni a terméket, kérjük ne rendeljen, a MEIMALL.HU nem vállalja a rögzített időpontokban történő kiszállítást, csak azon időközönként amelyek ezen szerződésben vannak foglalva.

A web áruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és kifejezetten elfogadta a site használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért. Az itt megkötött szerződést magára nézve kötelező erejűnek ismeri el.

Továbbá, erről az oldalról történő megrendelés esetén, Ön kifejezetten elismeri, vállalja fizetési kötelezettségét az eladó, MEIMALL.HU irányába.

1.Bevezetés

Vásárló– fizikai vagy jogi személy vagy egyéb jogalany, aki egy fiókot hoz létre a weboldalon, és amelynek megrendelését az Eladó megerősítette.

Eladó – SC MeiMall SRL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,amelynek székhelye Romániában, Linia de Centura utca, 17 szám, C Terem, 209. állvány, Ilfov megye, Afumati. -es részben található; Adószáma: RO26056889 Cégjegyzékszáma: J40/9822/2009, a Transilvania Banknál nyitott bankszámlája: RO54 BTRL RONC RT04 2046 7301

Elérhetőségi adatai megtalálhatóak a "Rólunk" szakaszban.

Rendelés - egy kommunikációs forma amelynek során egy elektronikus dokumentum alakult ki, az eladó, MEIMALL.HU és a vevő között, amelyben a MEIMALL.HU vállalja, hogy kiadja a megrendelt árut és a Vevő vállalja, hogy kifizeti azt.

Termékek – a szerződés alapján, a MEIMALL.HU által a Vevő részére szállítandó áru.

Szerződés– az Eladó által megerősített rendelés.

2.Információ a termékről

A meimall.hu által forgalmazott termékek újak és a kiszállítás pillanatában a jogi előírásoknak megfelelően, számla kíséretében érkeznek a Vásárlóhoz.

A MEIMALL.HU közzétehet bármilyen saját termékeire/sszolgáltatásaira vonatkozó kedvezményt, vagy bármilyen harmadik fél által nyújtott kedvezményt, amely féllel partnerségi megállapodást köt, egy bizonyos időintervallumban és a készlet erejéig.

A termékek a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett kínálhatóak és a rendelkezésre álló készlet erejéig.

Emiatt a MEIMALL.HU fenntartja a jogot, hogy nem teljesíti azon rendeléseket, amelyek esetében az a bizonyos termék nem található a web áruház készletén, vagy a meglévő termék nem alkalmas a szállításra vagy a MEIMALL.HU-tól független okok miatt nem teljesíthető a megrendelés.

Minden termékleírásra használt információ (statikus- / dinamikus képek / multimédiás bemutatók / stb.) csak kizárólag bemutató jellegűek, nem képeznek semmilyen kötelezettséget az Eladó részéről.

Az oldalon megjelenített árak forintban vannak kifejezve és tartalmazzák az ÁFÁ-t (amely 19%-t jelent a termék árából).

A számlán megjelenő vételár megegyezik a honlapon a rendelés befejezésének időpontjában feltüntetett árral.

A vevő köteles kifizetni minden a szállítás során felmerülő járulékos költséget, szállítási vagy postaköltséget, amely elősegíti hogy hozzájusson a termékhez, és amelynek költsége hozzáadódik a megrendelt termék árához. (Lásd: 6. fejezet „Szállítás")

A szerződés megkötésére szolgáló távközlési eszközök használati díja teljesen a Vevőt terheli.

Online fizetés esetén az Eladó nem felelős és nem tehető felelőssé semmilyen a Vásárlót érintő pluszköltség miatt, beleértve a valuta átváltási költségeket, amelyet a Vásárló bankkártyáját kibocsátó bank határoz meg.

Ebben az esetben a Vevőt terheli a teljes felelősség.

Fenntartjuk a jogot, hogy módosítjuk a honlapon szereplő termékek árait minden további értesítés nélkül.

Biztosítjuk Önt, hogy nem fog változni rendelésének értéke miután a regisztráció során megadott e-mail címére megkapja a rendelés jóváhagyását.

A MEIMALL.HU a törvény által előírtakon kívül nem vállal semmilyen garanciát a honlap működésére, az információk, a termékleírások pontosságát illetően, vagy hogy bizonyos termékek milyen célnak felelnek meg.

A Vásárló beleegyezik, hogy kizárólag a saját felelősségére használja és rendel a honlapról. A MEIMALL.HU köteles biztosítani a Vevő számára a szerződés egyoldalú felbontásának lehetőségét, a jogi előírásoknak megfelelően és e dokumentumban felsoroltak alapján.

Nem vagyunk felelősek az esetleges színkülönbségekért, amelyek felléphetnek az Ön monitorának a színfelbontása miatt, valamint azokért a méretbeli eltérésekért, amelyeket a termékek egyedisége okoz.

3.A garancia feltételei

Minden honlapunk által eladott terméknek biztosítunk szavatossági időt, a hatályos törvényeket és a gyártók kereskedelmi politikáját szem előtt tartva

A MEIMALL.HU által ajánlott garancia (beleértve a rejtett hibákat is) 30 nap a termék kiszállítását követően.

Nem hivatkozhat a jogos garanciára:

• ha összeegyeztethetetlen a termék természetével - ez történik általában az olyan termékek esetében, amelynek élettartama kevesebb, mint 6 hónap

• he összeegyeztethetetlen a szavatossági feltételekkel – abban az esetben ha a vásárló nem megfelelő módon használja az adott terméket (pl. cipő).

A MEIMALL.HU által forgalmazott termékek újak és hivatalos gyártóktól származnak. Önkéntes garancia abban az esetben adható, ha a gyártó felajánl ilyen kereskedelmi garanciát. Az önkéntes garancia megléte, vagy hiánya semmilyen módon nem befolyásolja a fogyasztó jogait.

Ha Ön magánszemély, emlékeztetjük a törvény által előírt jogaira:

449/2003-as törvény, 9-14 cikkely kimondja:

„9. cikkely: - Az eladó felel a termék minden olyan hiányosságáért, amely a kiszállítás időpontjában lépik fel.

10. cikkely: - A termék hiányossága esetén, a fogyasztónak jogában áll kérni az eladótól a termék térítésmentes megjavítását vagy cseréjét a 11. cikkely értelmében vagy árengedményben részesülhet, vagy felbonthatja az erre a termékre vonatkozó szerződést a 13. és 14. cikkelyek értelmében.

11. cikkely - (1) a termék hibássága esetén, a fogyasztó az eladótól kérheti a termék megjavíttatását vagy cseréjét, mindkét esetben ingyen, kivéve akkor amikor ez valamilyen oknál fogva lehetetlen vagy aránytalan.

(2) Egy termékhiba orvoslása akkor minősül aránytalannak, ha az eladóra rótt költségek indokolatlanok a másik orvoslási lehetőséghez képest, figyelembe véve:

• a termék értéke abban az esetben, ha nem létezett volna az a bizonyos hiba;

• a hiányosság fontossága ;

• ha létezik egy másik mód a hiba orvoslására, amely kevesebb kényelmetlenséget okoz a fogyasztó számára

(3) A hiányosság megszüntetésére való törekvés lehetetlennek minősül, ha az eladó nem tud ugyanolyan terméket vagy pótalkatrészek biztosítani, beleértve a berendezések vagy a kapcsolódó technológiák hiányát.

(4) A termék megjavítását vagy kicserélését az eladó köteles a vásárlóval egyetértve, írásba foglalva, a legrövidebb időn belül megoldani, anélkül hogy jelentős kényelmetlenséget okozna a fogyasztónak. Az intézkedés időtartama nem haladhatja meg a 15 naptári napot, attól a naptól, amelyen a vevő tájékoztatta az eladót a termék hibájáról.

(5) A termék megjavítása esetén, erre csak az új részek lesznek felszerelve.

12. cikkely – Az ingyenesség fogalma a 10. és 11. cikkelybe foglaltak alapján minden olyan költségre értendő, amely az új alkatrészek megszerzésére irányul; ide értendő a szállítási- és postaköltség, az anyagmozgatási díj, a bontás, telepítés, javítás költsége és a csomagolás.

13. cikkely - A fogyasztó árcsökkentést kérhet, vagy felbonthatja a szerződést az alábbi esetekben bármelyikében:

• Ha nem javítják meg a termékét és nem is cserélik ki;

• Ha az eladó nem tette meg a kellő lépéseket ésszerű időn belül a termék hiányosságának orvoslására;

• Ha az eladó nem tette meg a kellő lépéseket anélkül hogy jelentős kényelmetlenséget okozzon a fogyasztónak, a 11. cikkely (4) bekezdés szerint.

14. cikkely - A fogyasztó nem jogosult kérni a szerződés felbontását, ha a hiba csekély. „

4.Rendelés

A vevő megrendeléseket kezdeményezhet a weboldalon azzal, hogy a vásárlói kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. A rendelés befejezésénél vállalja a fizetési kötelezettségét és kiválaszt egy bizonyos fizetési módot.

Ha egy termék belekerül a vásárlói kosárba, csak abban az esetben teljesíthető a vevő kérése ha van elégséges készlet abból a bizonyos termékből . Egy termék hozzáadása a kosárhoz a rendelés befejezése nélkül, nem tételezi fel a termék lefoglalását vagy a rendelés bejegyzését.

A rendelés kitöltésével a Vevő egyetért, hogy a vásárláshoz szolgáltatott adatok pontosak, teljesek és igazak a rendelés regisztrációjának időpontjában.

Ha a MEIMALL.HU megerősíti a rendelést, ez magában foglalja a rendelésre vonatkozó teljes alapszabály elfogadását.

A rendelés befejezettnek minősül a MEIMALL.HU részéről, ha van egy elektronikus visszaigazolás (e-mail) a vevő számára, amely szerint a rendelés ellenőrizve volt és következik a kiszállítás folyamata, anélkül, hogy visszaigazolást igényelne a Vevőtől.

MEIMALL.HUnem tekinti meg nem erősített rendelésnek azt, amelyre nem volt küldve megerősítő e-mail, ami a szerződés értékével ér fel.

A szerződés csakis akkor lép érvénybe, amikor a MEIMALL.HU megerősíti a rendelést.

5. A fizetés módja

Az online vásárlások futárral:

A fizetés történhet:

• Online, bármilyen Visa és MasterCard bankkártyával

• Készpénzes utánvéttel

6. Szállítás

A szállítás gyorspostával történik.

Fenntartjuk a jogot, hogy késleltessük vagy visszatartsuk a kiszállítást abban az esetben, ha Ön az online fizetést választotta, de az átutalás nem történt meg meghatározott határidőn belül.

A kiszállítás díja 1890 Ft áfával, bárhol Magyarországon, abban az esetben ha a rendelés értéke 21990 Ft alatt van. A kiszállítás Magyarországon, hétfőtől péntekig 8.00-20.00 óra között, szombaton 8.00-17.00 óra között történik a megrendelő űrlapon kitöltött címre. Abban az esetben ha a futárszolgálat megemeli a szállítási költségeket, fenntartjuk a jogot, hogy minden további értesítés nélkül változtassuk azt.

A szállítási díj emelése életbe lép ezen tény közlése után, azonnali hatállyal és alkalmazandó a már elküldött csomagokra is.

A szállítás INGYENES, ha a megrendelés értéke meghaladja a 21990 Ft-t.

Miután a csomag az Ön birtokába, vagy az Ön által felhatalmazott személy birtokába került (a csomagküldő szolgálat munkatársán kívül), kizárólag csak Önt terheli a felelősség a csomag elvesztése vagy megsérülése esetén

Ebben a szerződésben nem fogadjuk el az Ön által választott futárszolgálatot, ezt kizárólag csak az Eladónak áll jogában megtenni.

Fenntartjuk a jogot, hogy nem teljesítjük azon személyek rendeléseit, amelyek nem teljesítették szerződéses kötelezettségeiket a MEIMALL.HU felé.

Továbbá fenntartjuk azon jogunkat, hogy töröljük rendelését, amennyiben a nem adott meg pontos elérhetőséget és nem tudunk kapcsolatba lépni a Vevővel.

A Vevő hibájából történő sikertelen kiszállítási kísérlet után a rendelés törlődik és a szerződés megszűnik.

Fenntartjuk a jogot, hogy nem teljesítjük azon Vevők rendeléseit, amelyeknek fiókjában legfeljebb két sikertelen kiszállítási kísérlet volt regisztrálva egyetlen hónapon belül.

A nagy árengedmények időszakában (Fekete Péntek, Karácsony, Szilveszter, Húsvét, stb.) a termékek kiszállítási ideje különbözhet a meimall.hu oldalon feltüntetett normál kiszállítási időtől és legfeljebb 5 munkanapon belül teljesítődik a megrendelés visszaigazolását követően.

7. Elállási jog

A hatályos törvények értelmében elállási jogukkal csakis a fizikai személyek élhetnek.

Online vásárlás és futárszolgálattal történő kiszállítás esetén:

Tájékoztatjuk Önt, a termék átvételétől számított 14 napon belül élhet elállási jogával, valamint visszaszolgáltathatja a megvásárolt javakat bármilyen magyarázat nélkül a 34/2014-es Sürgősségi Kormányrendelet 13. (3) cikkely, 14. bekezdésébe foglalt költségek mellett, amely szerint Önt terhelik:

- azon további költségek, amelyek abban az esetben léphetnek fel, amelyben a Vevő nem kívánt élni az Eladó által felajánlott kiszállító cég szolgáltatásaival, és kifejezetten egy másik futárszolgálatot választott;

- az áru visszaküldésének közvetlen költségei;

- felelős a termék kezeléséből eredő értékcsökkenésért, amelyek megváltoztatják a termék jellegét, jellemzőit és működését.

Az Art 16. Lit e) OUG nr. 34/2014 értelmében a fogyasztói jogok, a szakemberekkel való szerződések körében mentesülnek az elállási jogoktól: "a becsomagolt árúcikkek visszaküldésének megtagadása egészségügyi és higiéniai szempontból, amelyeket már kicsomagolt a fogyasztó"- a termékek amelyek ebbe a kategóriába tartoznak: HARISNYÁK, ZOKNIK, Harisnyanadrág, ezeknek a visszaszállitási joga elévül a kicsomagolás után.

8.Az áru visszaküldése

A terméket ugyanabban az állapotban kell visszaküldeni, amelyben a kiszállítás időpontjában volt (az eredeti csomagolásban, az összes tartozékával, teljes dokumentációval és ép címkével)

A termék visszaküldése nem jöhet létre (a lista nem teljes):

- olyan termékek esetében, amelyek nem rendelkeznek az eredeti csomagolással, amellyel a kiszállítás pillanatában rendelkeztek;

- a terméket vagy a csomagolást igazoló címke hiányzik valamint, a visszaküldéshez szükséges címke sérült vagy hiányzik;

Jegyzék: Ha bebizonyosodik, hogy a fent meghatározott feltételek nem teljesültek, a visszaküldött termékek nem kerülnek kifizetésre, a csomagot visszaküldjük a Vevőnek, aki egyben vállalja is a visszaküldés költségeit.

Abban az esetben, ha a visszaküldött termék sérült, a csomagolása hiányos, kopás vagy használat nyomait lehet észlelni rajta, hiányoznak a kiegészítők vagy a kisérő dokumentáció, fenntartjuk a jogot, hogy eldöntsük a termék visszafogadását; Ön által okozott kár függvényében visszatartunk egy meghatározott összeget, amelyet természetesen közlünk Önnel is.

A félreértések elkerülése végett, a csomagot a megérkezés pillanatában le fogjuk fényképezni, valamint egy átvételi dokumentumot fogunk aláírni a futárcég alkalmazottjával, amelybe belefoglaljuk a csomag állapotát.

Fenntartjuk a jogot, hogy elutasítsuk a termék visszafogadását, az ügyfél többszöri folyamatos visszaélése esetén, ide értendő az ügyfél többszöri rendelése és a fizétési kötelesség elmulasztása.

Online vásárlás futárszolgálattal történő kiszállítással:

A Vevő köteles értesíteni elállási szándékáról a MEIMALL.HU-t a 7. ELÁLLÁSI JOG pontban előírt határidőn belül, a következő két lehetőséget választva:

-Egy egyértelmű nyilatkozattal, amelyben kifejezi döntését telefonon keresztül a 0040314335400-es számon.

Ezen határidő lejárta után – 14 nap – nem vesszük figyelembe a kérelmeket.

Nem veszünk át olyan csomagokat, amelyeknek postaköltsége a címzettet terheli, ez abban az esetben fordulhat elő, ha a Vevő nem az Eladó által partnernerként megnevezett futárszolgálattal kérte a szállítást.

Ha az egyenértékű termékek ára szállítás közben megsérültek, a helytelen csomagolásban visszaküldött termék Őn támogatja.

Minden visszaküldött termékeket tartalmazó csomagot a következő címre kell címezni: MEIMALL.HU-CSERE Részleg, Str. Drumul Gării, nr. 21-22, Dobroești, Ilfov.

Adminisztrativ okokból kérjük ne válasszák a termék visszaküldésénél az utánvétes opciót.

Ha a szállítás közben a termékek megsérültek, azért mert Ön nem csomagolta be megfelelő képpen, ezeknek értéke teljesen Önt terheli.

Az elállási jog gyakorlása esetén, nem több mint 14 napon belül, ahogy informált minket elállási szándékáról és visszajutatta a termékeket a raktárunkba, indokolatlan késedelmi okok hiányában legtöbb 10 munkanapon belül, ahogy átvettük és ellenőriztük a termékeket átutaljuk bankszámlájára az Ön által kifizetett termékek ellenértéket. A Vevő köteles megadni a számlaszámot amelyre kéri a termékek ellenértékét és a számla tulajdonosának a pontos nevét.

Amennyiben a Vevő a termék kézbevételétől számított 48 órán belül termékcserét kér, mert a postázott terméknek valamilyen hibája van, vagy méretcserére van szüksége és ugyanazzal az azonosító számmal rendelkező terméket választ, a szállítási költség, amellyel visszaküldi a terméket az Eladóhoz teljes mértékben az Eladót terheli. Hogyha a cserére való kérelem meghaladta a 48 órát, a termék visszaküldésének költsége a Vevőt terheli.

9. Panaszok

A garancia ideje alatt a MEIMALL.HU felel az eladott termékek minőségéről, a 3. pontban előírtak szerint.

Minden panaszt ügyfélszolgálatunkon, telefonon kell benyújtani a csomag átvételetől számított 48 órán órán belül a 0040314335400-es telefonszámon.

Panasz esetén minden releváns, az esettel összefüggő információt az Eladó rendelkezésére kell bocsájtani. A panasz benyújtója a MEIMALL.HU rendelkezésére kell bocsájtsa a megrendelés azonosító számát, a szállítólevél számát, a panasz okát, fotókat (abban az esetben ha a termék meghibásodott), minden egyéb okot, amely a meghibásodáshoz vezetett és az Ügyfél esetleges panasz orvoslási javaslatát.

A panasz kezelése a következő lépések során fog megtörténni:
• a rendelés átvételének és csomag kiszállításának ellenőrzése;
• belső vizsgálat.
A panasz orvoslásáért, MEIMALL.HU dönthet úgy:
• kicseréli a terméket a saját költségén;
• kifizeti az áruk ellenértékét;
• visszautasítja a panaszt;

Egy panaszt sem fogunk orvosolni, ha az áru bármilyen módon meg lett modosítva.

Az ügyfél nem jogosult kártérítésre – minőségi, vagy akár mennyiségi tekintetben, a MEIMALL.HU weboldalról vásárolt áruk esetében, ha bejelentése nem a fent említett panasz eljárás szerint történik.

A panasz orvoslásra kerül a csomag megérkeyésétől számított 10 napon belül.

10. Promóciók és versenyek

Minden esetben mi szabjuk meg az általunk szervezett promóciók és versenyek szabályait.

Ez a szabályzat a saját honlap, a Facebook, valamint a Google+ révén lesz közzé téve a verseny, valamint promóció résztvevői számára.

A promócióban csak azok a megrendelések részesülnek, amelyek betartják a weboldalon feltüntetett szabályokat.
A promóciók ideje alatt, A KEDVEZMÉNYEK NEM ADÓDNAK ÖSSZE, mindig a legmagasabb kedvezményt fogjuk alkalmazni.

Azok a rendelések, amelyek utalvány révén bármilyen kedvezményben részesülnek, nem vonhatóak össze más megrendelésekkel!

A promóciók érvényesek mindazokra a megrendelésekre, amelyek esetében a kedvezményesen kapható termékek, természetesen a készlet erejéig, a promóció ideje alatt lettek kosárba téve és megrendelve.

MEIMALL.HU fenntartja a jogot, hogy bármilyen előző értesítés nélkül végett vessen az általa szervezett versenynek, vagy promóciónak.
FONTOS - az ugyanabból a promóciós kampányból származó kedvezményes utalványok NEM ADÓDNAK ÖSSZE, egyetlen kedvezményt alkalmazunk rendelésenként.

A promóciós kampány résztvevői elfogadják és tiszteletben tartsák a hatályos jogszabályok alapján a Részvételi Feltételeket.

11. Titoktartási kötelezettség és kereskedelmi kommunikáció

Tekintettel a s zemélyes adatok feldolgozásáról, azoknak szabad áramlásáról és a fizikai személyek védelméről szóló (UE) 2016/679 új szabályzat hatályba lépésének értelmében (továbbra is GDPR néven), biztosítani fogjuk, hogy a MeiMall SRL / MEIMALL ismeri a személyes adatok fontosságát, és elkötelezett ezek védelme mellett. Ezért fontos számunkra, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos információkat teljes egésszében tudassuk, az aktuális fejezeten belül – Általános Szerződési Feltételek, ahogy következik:

Tiszteletben tartjuk ügyfeleink és a honlapunk összes látogatójának titkosságát, és adataikat a legnagyobb figyelemmel kezeljük, a megfelelő technikai és biztonsági szervezet segítségével.

A GDPR szerint az adatfeldolgozásra vonatkozó szándéknyilatkozat szabadon kifejezett, konkrét, tudatos és világosan kifejezi a szóban forgo személyek beleegyezését, amely írásbeli nyilatkozatban, elektronikusan vagy szóban valósítható meg.

Az érvényes beleegyezés megszerzését megelőzi a személyes adatok feldolgozásának törvényes célja. Ez azt jelenti, hogy az adatalany tájékoztatást kapott az adatfeldolgozás céljairól. A fogyasztó tudomására hozott információk a következőkre vonatkoznak:

- az üzemeltető személyazonossága, a feldolgozás célja, az összegyűjtött személyes adatok, a hozzájárulás visszavonásának joga.

Cégazonosító adatok:

SC MeiMall SRL, székhelye: Teleajen utca, 33 szám, Bukaresti megye, Sector 2, az Bukaresti bíróság által nyilvántartásba vett ORC. J40/9822/2009, CUI: RO26056889;

Az Ön személyes adatait csak olyan mértékben kell feldolgoznunk, amilyen mértékben az említett célok eléréséhez szükséges, a jogbiztonság és titoktartási intézkedések betartásával.

Az ügyfeleinktől kért adatok és azok feldolgozásának céljai:

- A megrendelését az Ön által kiválasztott címre szállítani tudjuk (kérjük a nevét/vezetéknevét, és a csomag szállítási címét) ;

- A megvásárolt termékek elektrónikus számlájának elküldése céljából (egy érvényes e-mail címet kérünk) ;

- Hogy tájékoztatni tudjuk Önt a rendelése állapotáról (szükségünk van a megrendelő személy telefonszámára) ;

- Tájékoztatni tudjuk Önt a MEIMALL újdonságairól, kedvezményeiről és versenyeiről.

Az adatalany hozzájárulásának nyilatkozata az adatfeldolgozásának céljából megerősítő intézkedésnek kell lennie,

ezért az ügyfelünk a weboldalon megjelenített “ELFOGADOM” vagy “NEM FOGADOM EL” lehetőségek közül kell

kiválasztania a számára megfelelőt, ami az adatok feldolgozását illeti. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szükséges

adatok hiányában nem lehet kézbesíteni megrendelést (a megrendelő neve, a szállítási cím, a számla átvételéhez

szükséges e-mail cím, a telefonszám melyet a futár hívhat).

E célból ügyfeleink számára olyan formanyomtatványt biztosítunk, amely lehetővé teszi hozzájárulásának szándékát elektronikus formában.

Ha az adatfeldolgozás már nem szükséges a MeiMall által forgalmazott termékek megrendeléseinek végrehajtása / teljesítése érdekében, a jogi kötelezettség teljesítése érdekében, és a MeiMall SRL jogos érdeke sem indokolja, akkor megtagadhatja az ilyen feldolgozást vagy visszavonhatja korábbi beleegyezését, a megtagadás hatásokat teremt a jövőre nézve. Például, a szóban forgó személyek visszavonhatják bármikor és indok nélkül a közvetlen marketing vagy személyre szabott ajánlatok céljából használt adatfeldolgozáshoz való hozzájárulásukat. Miután a hozzájárulás visszavonására irányuló kérelem elbírálásra került, az adatalany többé nem kap kereskedelmi információt a MeiMall által kínált MEIMALL promóciókról, hírekről és versenyekről.

Az érintett személy bármikor visszavonhatja a megkötött megállapodást / beleegyezést írásban, a műveletet nem terheli semmilyen díj vagy egyéb kötelezettség.

A MeiMall az összes Öntől gyűjtött információt bizalmasan kezeli és nem osztja meg másokkal (kivéve a futárszolgálati cégeket, melyek szolgálatával eljutnak a megrendelt csomagok a megadott szállítási címre) az Ön által kifejezett hozzájárulás nélkül.

Ön a MeiMall-el kötött megállapodás után, a jogszabályok értelmében a következő jogokban részesült: hozzáférési jog, helyesbítéshez való jog, az adatok hordozhatóságához való jog és az ellenzéshez való jog.

A kártyával történő fizetéseket a MeiMall által felhatalmazott harmadik fél biztosítja online fizetési megoldásain keresztül. A MeiMall által felhatalmazott felek garantálják a legális, biztonságos személyes adatok (kártyaszám, lejárati idő, stb.) és a számítógépes rendszerek jogszerű használatát, ezáltal kiküszöbölve a jogosulatlan személyek visszaélését / illegális használatának kockázatát.

A GDPR a gyerekek személyes adatfeldolgozásához való hozzájárulási érvényességének 16 éves korhatárát határozza meg.

A "MEIMALL.HU" teljes tartalmának szerzői jogai teljes egészében a MeiMall SRL-hoz tartoznak.

Bármilyen jellegű kisérlet vagy módosítás ami a weboldal képét és adatait illeti, a törvényesen bírtokló MeiMall SRL kivételével, mint ahogy a linkek létrehozását is a MeiMall SRL beleegyezése nélkül, megerősíti, hogy minden jogát felhasználva az illetékes bírósághoz forduljon és szankcionálva legyen.

A dokumentum elolvasásával Ön tájékoztatást kapott jogairól, a jelen pillanatban alkalmazott törvények értelmében, és pedig: a hozzáférés joga, a helyesbítéshez való joga, az adatok törlésére vonatkozó jog, a feldolgozás korlátozásának joga, az adatok hordozhatóságához való jog, az ellenzéshez való jog. Ugyanakkor, ha a feldolgozás a beleegyezés alapján történik, Önnek joga van bármikor a MeiMall-nek címzett írásos formában visszavonni a beleegyezést az alkalmazandó jog szerint, anélkül hogy befolyásolná a hozzájárulás alapján végzett feldolgozás jogszerűségét a visszavonása előtt.

A dokumentum elolvasásával Ön elfogadja és megérti, hogy a MeiMall-nek adott személyes adatok meghatározóak az elindított rendelések végrehajtásához / véglegesítéséhez, valamit a termékek kiszállításához a megrendelő által megadott címre.

A fent említett személyek jogainak gyakorlása érdekében írásbeli kérelemmel fordulhat a MeiMall-hez a következő e-mail címen: gdpr@meimall.hu , vagy a következő levelezési címre: SC MeiMall SRL, székhelye: Teleajen utca, 33 szám, Bukaresti megye, Sector 2.. A kéréshez csatolni kell az aláíró egy jól látható személyazonossági másolatát, annak érdekében, hogy megakadályozva legyen egy jogsértő személy visszaélése, az igazi ügyfél helyett.

A MEIMALL.HU alkalmazza a hatályos törvényt, no.677 / 2001, az egyének személyes adatainak védelméről és személyes adatainak feldolgozásáról, az adatok szabad mozgásáról, valamint azok nyilvántartásáról. A személyes adatok feldolgozását, a Személyes Adatok Feldolgozását Ellenőrző Nemzeti Hatóság felügyeli a 677 / 2001 jobszabály 23. pont §4. rendelkezéseit figyelembe véve.

Tiszteletben tartjuk ügyfeleink személyes adatait, nem továbbítjuk harmadik személyeknek; csak kizárólag arra a célra használjuk, amelyben szerepeltették (rendelés kitöltése), valamint saját kereskedelemmel kapcsolatos információkra a MEIMALL.HU márkára vonatkozóan.

A 677/2001 jogszabály értelmében, az egyének személyes adatainak védelmét szabályozó, a személyes adatok feldolgozása, valamint ezen adatok szabad mozgását szabályozó 506/2004 törvény, amely a személyes adatok elektronikus közegekben, közösségekben való feldolgozására vonatkozik és az egyén magánéletének védelmére hivatott, a MEIMALL.HU kötelezettsége, hogy az Ön által megadott személyes adatokat bizalmas információként kezelje és kizárólag az erre hivatott célra használja fel.
A 677/2001 törvény értelmében a felhasználónak, az adatok tulajdonosának, joga van hozzáférni, módosítani az adatokat, továbbá joga van arra, hogy ne vessék alá egyéni döntésnek, valamint rendelkezésére áll a fellebbezés joga az igazságszolgáltatás előtt. Joga van megtagadni az Ön személyes adatainak felhasználását és kérheti az adatainak a törlését. Ezen jogát gyakorlhatja, ha egy írásbeli kérést juttat el kereskedelmi társaságunk címére.

12. Adatbiztonság és kereskedelmi kommunikáció

Az összegyűjtött személyes adatokat, kizárólag a megjelölt célokra használja ez az oldal.

A megrendelő űrlapon feltöntetett információk, csakis a rendelés megerősítésére, az esetleges promóciók megküldésére szolgálnak, természetesen csak abban az esetben ha az egyéni felhasználó beleegyezését adta.

Biztosítjuk ügyfeleinket, hogy nem tesszük közzé, illtve nem értékesítjük ügyfeleink személyes adatait tartalmazó adatbázisunkat.

A MEIMALL.HU nem támogatja a Spam-eket. Bármely felhasználó / ügyfél, aki megadta e-mail címét, minden további nélkül kérheti annak törlését az illető adatbázisból.

A MEIMALL.HU oldal által elektronikus úton történő kommunikáció (például e-mail) teljes körű információt tartalmaz a feladó azonosító adataival a tartalomátvitel időpontjában.

13. Csalás

Minden olyan kísérlet, amely feltételezi egy másik felhasználó személyes adataihoz való hozzáférést, a meimall.hu webhely tartalmának modosítását, bármilyen a meimall.hu szerverének teljesítményét befolyásoló tett, csalásnak fog minősülni és a román büntetőjogi törvények értelmében, az illetékes hatóságok által lesz elbírálva/büntetve.

14. A felelősség korlátozása

Nem vállalunk felelősséget: semmilyen kárért (közvetlen, közvetett, véletlen vagy sem), amely a weboldalon feltüntetett információ megfelelő használatból, vagy a nem megfelelő használatból ered, vagy az esetleges tartalombeli hibákért, vagy mulasztásokért, amelyek bármely veszteséghez vezetnek.

Ezen információk kizárólag saját célra sokszorosíthatóak.

Ezen információk nem sokszorosíthatóak, nem forgalmazhatóak, nem illetszthetőek be semmilyen más dokumentumba az információk tulajdonosának írásos beleegyezése nélkül.

MEIMALL.HU nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely a Vásárlót vagy bármelyik harmadik felet érint a Megrendelés kötelezettségeinek értelmében és azon károkért, amelyek a Javak szállítását illetve elvesztését illeti.

15. Vészhelyzet esetén

A MEIMALL.HU fenntartja magának a jogot, hogy késleltesse vagy megszüntesse a megrendelt termékeknek a szállítását, ha ezek nem teljesíthetőek a MEIMALL.HU weboldaltól független, kívül álló okok miatt: beleértve tűz, robbanás, árvíz, szélsőséges időjárás, járvány, sztrájk, kormányzati intézkedések, a háborús terrorcselekmények, tüntetések, zavargások, vagy egyéb akadályok, vészhelyzet esetén, a román szokásjog szerint.

Ha 15(tizenöt) napon belül az esemény kibontakozásától, az illető esemény nem szűnik meg, mindkét fél jogosult értesíteni a másik felet a szerződés felmondásáról anélkül, hogy valamelyik közülük igényelhetne kármegtérítést.

16. Pereskedés

Minden pereskedés a felhasználók és MEIMALL.HU között békés úton fog rendeződni. Ha nem sikerült békés úton rendezni a konfliktust, a további lépéseket a román bírósághoz kell intézni, ahhoz a bírósághoz, ahol a SC MeiMall SRL Kereskedelmi Társaság székhelye van.